Imparte.ro Imparte.ro
Email:
Parola:
 
Raporteaza eveniment
Ofiteri Eveniment
iulia1970 (leader)
Detalii Eveniment
Invitati
Fotografii
 
Informatii Eveniment
Nume Eveniment SUFLETUL MEU DE COPIL
Descriere Eveniment OBIECTUL PROIECTULUI:

Înfiinţarea unei reviste lunare de către copii defavorizaţi.

MOTIVAŢIA :

Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial în formarea copiilor cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele într-un limbaj suplu, bogat, nuanţat.
Redactarea unei reviste al cărui colectiv de redacţie să fie format din copii a reprezentat o motivaţie pentru încurajarea şi sprijinirea lor în exersarea limbii române.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:

Numele revistei s-a convenit a fi SUFLETUL MEU DE COPIL.
Revista va apărea lunar.
Copii vor colabora cu: interviuri, creaţii literare proprii, informaţii despre plante şi animale, anecdote, ghicitori, proverbe şi zicători, glume, şarade – petale de divertisment. Vor fi iniţiaţi şi ghidaţi în activitatea lor de cadre specializate.

PERIOADA DERULĂRII: nedeterminată

GRUPUL ŢINTĂ: copiii defavorizaţi, judeţul Prahova

OBIECTIVE :

 stimularea creativităţii, prin înlăturarea blocajelor;
 cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos;
 exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare;
 dezvoltarea gândirii critice;
 stimularea imaginaţiei şi creativităţii elevilor;
 cultivarea respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corectă şi expresivă în limba română;
 polarizarea unui număr cât mai mare şi cât mai variat de talente în jurul revistei asociatiei.

Elevii vor fi capabili:

- să citească diferite lecturi/cărţi adecvate vârstei pentru îmbogăţirea vocabularului necesar lucrului într-o ,,redactie’’;
- să-şi exprime gândurile şi sentimentele în texte în proză sau versuri, folosind o exprimare nuanţată;
- să coopereze în diferite situaţii de comunicare;
- să selecteze informaţii interesante pentru câteva din rubricile revistei;
- să manifeste interes faţă de personalităţi din lumea literaturii şi artei;
- să participe la redactarea unei reviste.

RESURSE :

a. Umane: copiii, cadre specializate
b. Materiale:
- Echipamente: videoproiector, aparat foto, tablă flip-chart, computer, imprimantă;
- Consumabile: hârtie, xerox, scotch, markere, tuş pentru imprimantă.
c. Experienţiale şi informaţionale: reviste, cărţi, filme, înregistrări video, materiale power-point, manualele şcolare şi auxiliare.
d. De timp: pe parcursul intregului an.
e. De autoritate şi putere: sprijin şi susţinere Asociaţia O PARTE DIN RAI.


ROLURILE FORMATORULUI :

 Identificarea potenţialului copiilor;
 Stabilirea datelor când se desfăşoară activităţile de colectare a materialelor;
 Stabilirea sarcinilor în colectivul de ,,redacţie”;
 Consilierea privind realizarea şi selectarea materialelor pentru revistă;
 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor.

MODALITATI DE PUBLICITATE:
o Afişul
o Invitaţia
o Programul
o Internetul
o Presa
o Radio
o Televiziune

MODALITATI DE FOLLOW-UP:

 Observarea sistematică
 Intervenţii directe
 Discuţii cu elevii, cu părinţii
 Schimburi de experienţă
 Produse ale activităţilor (revista)
 Înregistrări audio-video, fotografii

REZULTATE SCONTATE:

 însemnări, reportaje, articole, imagini, consemnări reale, de bună calitate şi imagine artistică;
 lărgirea permanentă a sferei de acoperire a faptelor, evenimentelor importante din viaţa colectivului de copii;
 popularizarea revistei.
„Învăţătura la om e comoară…şi munca…cheia ei. Păzeşte bine cheia, ca să nu pierzi comoara.”
http://sufletul-meu-de-copil.blogspot.ro/
Data/Ora Eveniment 6-Jan-2013 12:26 to 31-Dec-2013 13:26
Organizator O PARTE DIN RAI
Locatie Prahova
Tip Eveniment General

Continutul website-ului Imparte.ro poate fi preluat, prelucrat si redistribuit, pe alte cai decat cele puse la dispozitie in mod public, numai cu acordul Administratorului site-ului. Pentru solicitari in acest sens va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail admin@imparte.ro.

 
Soleil Roi Charity Gazduire.ro - Gazduire web, inregistrare domenii, VPS