Like pentru a fi la curent cu toate faptele bune de pe imparte.ro

Imparte.roStiri si evenimente caritabileMihaela Nabトビ este noul Director Executiv al Fundaナ」iei World Vision Romテ「nia
 

Mihaela Nabトビ este noul Director Executiv al Fundaナ」iei World Vision Romテ「nia

 

Mihaela Nabトビ este noul Director Executiv al Fundaナ」iei World Vision RomâniaMihaela Nabトビ a preluat, la începutul acestui an, conducerea Fundaナ」iei World Vision România. Cu o experienナ」ト de aproape 12 ani în World Vision, Mihaela Nabトビ a ocupat mai multe poziナ」ii în cadrul organizaナ」iei, în ultimii opt ani fiind Director al Departamentului de Achiziネ嬖i ネ冓 Management al Granturilor.

Din funcナ」ia de Director al Departamentului menナ」ionat mai sus, a avut, printre altele, rolul de a dezvolta un model de finanナ」are sustenabil pentru Fundaナ」ie ナ殃 de a crea parteneriate strategice prin care sト ajungem la cât mai mulナ」i copii care au nevoie de sprijinul nostru. În perioada în care Mihaela Nabトビ a ocupat aceastト funcナ」ie, portofoliul de granturi accesat ナ殃 implementat de World Vision România a fost de peste 50 de milioane de euro.  

“Pornesc pe acest drum cu mult entuziasm, speranナ」ト, dar ナ殃 cu foarte multe planuri de inovare, alトフuri de o echipト profesionistト ナ殃 responsabilト.  

Sトビトツia în mediul rural este în continuare o problemト foarte mare în România. Pentru cト World Vision este cea mai mare organizaネ嬖e neguvernamentalト care desfトκ冩arト programe în mediul rural, luptトノ sト aducem nevoile celor mai vulnerabili copii pe agenda publicト ナ殃 militトノ pentru respectarea drepturilor acestora. Pentru cト lipsa de educaナ」ie duce la captivitatea în sトビトツie, în anii care urmeazト Fundaナ」ia World Vision România va pune accentul pe douト direcナ」ii principale: educaナ」ia ナ殃 protecナ」ia copilului, cu o a treia direcナ」ie – dezvoltarea economicト – acナ」ionând ca un catalizator pentru primele douト. Cu alte cuvinte, oportunitトκ嬖 educaネ嬖onale pentru copii ネ冓 profesionale ネ冓 antreprenoriale pentru pトビinネ嬖i lor. Am încredere cト prin programele noastre vom reuナ殃 sト acordトノ ナ歛nsa unui viitor mai bun pentru cât mai mulナ」i copii din mediul rural ネ冓 familiile lor.”, a declarat Mihaela Nabトビ, noul Director Executiv al World Vision România.  

Pe lângト activitトη」ile desfトη殷rate în cadrul World Vision România, Mihaela Nabトビ are o experienナ」ト vastト atât în mediul academic - a fost profesor colaborator la Facultatea de Studii Europene în cadrul Universitトκ嬖i Babeネ-Bolyai din Cluj-Napoca ナ殃 cercetトフor în cadrul aceleaナ殃 Universitトη」i, cât ナ殃 în mediul instituナ」ional: este expert în accesarea fondurilor europene, membru în Comitetul pentru Coordonarea ネ冓 Managementul Acordului de Parteneriat UE ナ殃  membru în Comisia de Monitorizare a Programului Operaナ」ional Capital Uman în cadrul Ministerului pentru Fonduri Europene, este membru în Advisory Board-ul Coaliナ」iei Române pentru Fonduri Structurale, membru în Grupul de Lucru EU responsabil cu negocierea cadrului financiar pentru Strategia de Dezvoltare a României ナ殃 membru fondator al Centrului pentru Studii Politice ナ殃 Relaナ」ii Internaナ」ionale, Cluj Napoca.

Noul Director Executiv al World Vision România are un doctorat în Istoria economiei ナ殃 Relaナ」ii economice internaナ」ionale la Universitatea Babes-Bolyai, este absolventト de Master la Universitatea Marne-la-Valle, Paris (specializarea ナ殳iinナ」e politice) ナ殃 la Universitatea Babes-Bolyai (specializarea studii europene comparative).

Despre World Vision România

World Vision România este o organizaナ」ie creナ殳inト, care desfaナ殪arト programe de intervenナ」ie umanitarト de urgenナ」ト, dezvoltare ナ殃 advocacy, punând în centrul activitトκ嬖i sale bunトピtarea copilului. Organizaナ」ia se concentreazト asupra muncii cu copiii, familiile ナ殃 comunitトη」ile, în scopul depトη殃rii sトビトツiei ナ殃 nedreptトη」ii. Inspiratト de valorile creナ殳ine, fundaナ」ia lucreazト cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasト, etnie sau gen.

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ナ」トビi din întreaga lume. În 28 de ani de prezenナ」ト în România, am ajutat peste 500.000 de copii ナ殃 adulナ」i, în aproape 400 de comunitトη」i din 8 judeナ」e.

World Vision România crede în dreptul la ナ歛nse egale pentru copiii de la sate ナ殃 de la oraナ ナ殃 de aceea în comunitトη」ile rurale unde este prezentト desfトη殪arト programe de dezvoltare comunitarト pe termen lung cu focus pe educaナ」ie ナ殃 reducera abandonului ナ歡olar, sトハトフate ナ殃 protecナ」ia copilului, agriculturト ナ殃 dezvoltare ruralト, angajament civic ナ殃 creナ殳in. Copiilor li se faciliteazト astfel accesul la condiナ」ii de viaナ」ト mai bune prin dezvoltarea durabilト a comunitトη」ii în care trトナesc. Prin proiectele noastre, ne concentrトノ pe transformarea comunitトη」ilor ナ殃 membrilor acestora pentru a realiza o viaナ」a implinitト pentru fiecare copil.

www.worldvision.ro
http://www.facebook.com/WorldVisionRomania
http://blog.worldvision.ro/

Vino in comunitatea donatorilor imparte.ro

サソ
サソサソIntra in cont si fii primul care posteaza un comentariu.

 


 
Stirile Imparte.ro pe site-ul tau

 

Alte articole similare:
Comunitate imparte.ro
 

Afla cum poti cere ajutor

Pagina de presa

Scrie pe imparte.ro