Like pentru a fi la curent cu toate faptele bune de pe imparte.ro

Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni

Evenimente (0)
Campanii (0)
Comunicate de presa (0)
Articole (0)
Activitati de voluntariat (0)

 

Administrator pagina:
Forumul

Data inregistrare:
mai mult de 1 an in urma
imparte.ro pe twitter imparte.ro pe facebook
Datele de contact ale fundatiei
 
Judet:
Suceava
Adresa:
Aleea Dumbravii, Nr. 16, Suceava
Telefon:
0746414531
Persoana de contact:
HRENIUC TUDOR
E-mail:
hreniuctudor@yahoo.com
Site web:
www.fbp.ro
www.facebook.com/forumul.bucovinenilor

 

Informatii despre fundatie

 

Descrierea fundatiei

 
Denumirea organizaţiei este FORUMUL BUCOVINENILOR DE PRETUTINDENI, prescurtat F.B.P., denumire ce este specificată în documentele emise precum şi în relaţiile cu instituţiile din ţară şi din străinătate;

Ne desfășurăm activitatea în concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi ale legilor în vigoare din România şi UE, a statutului nostru, precum şi a normelor internaţionale referitoare la drepturile minorităţilor;

Noi putem înfiinţa nuclee, organizaţii locale, regionale în țară sau străinătate , cu sediul central în Suceava – România;

Putem stabili legături de colaborare cu organizaţii similare, uniuni, federații și cu alte instituții juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus;

Durata organizaţiei este nelimitată în timp.

Care este scopul nostru

Membrii Asociației ”FORUMUL BUCOVINENILOR DE PRETUTINDENI” au următoarele scopuri:

- apără drepturilor privind păstrarea, exprimarea şi promovarea identităţii etnice,

lingvistice, culturale şi religioase a tuturor bucovinenilor şi întăresc raporturile de colaborare dintre comunităţile naţionale distincte care trăiesc în Bucovina şi între ţările în care convieţuiesc bucovinenii;

- participă la dezvoltarea din punct de vedere economic, social, cultural şi obştesc a ţinutului Bucovina;

- sprijină mediului de afaceri şi cooperarea economică interregională;

- promovează accesul la cultură, tradiţii, obiceiuri, precum şi la ultimele inovaţii din domeniul ȘTIINȚEI, CULTURII, COMERȚULUI, INDUSTRIEI și AGRICULTURII;

- susține participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la procesele decizionale;

- ajută diferitele categorii sociale, minorităţi de orice natură şi a altor persoane defavorizate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă;

- demarează acțiuni umanitare de combatere a discriminării pe motive de sex, religie, handicap, apartenenţă politică şi etnie;

- susține promovarea egalităţii de şanse între elevii şi studenţii de diferite etnii;

- mijlocește implicarea oamenilor de afaceri în cultură, prin care se poate ajunge la publicul țintă, recunoașterea socială, stabilitate și permanență în afaceri;

-promovează legăturile strănse, parteneriate între tinerii și școlile din lume, înțelegerea și încrederea acestora cu privire la minoritățile etnice.

Cum ne putem atinge obiectivele

În vederea realizării scopurilor noastre, FORUMUL BUCOVINENILOR DE PRETUTINDENI a hotărât să:

- colaboreze cu organele administraţiei publice centrale şi locale în vederea îmbunătăţirii condiţiilor social-culturale în zonele, localitățile locuite de bucovineni;

- colaboreze cu agentii economici din țară și de peste hotare și să sprijine realizarea de parteneriate între aceștea;

- apere drepturile, demnitatea şi interesele comune ale persoanelor aparţinând minorităţilor din Bucovina și celor plecate peste hotare;

- realizeze un portal web, ca loc de întâlnire virtuală al oamenilor de afaceri, al cererii şi ofertei de proiecte de business, mărfuri şi factori de producţie;

- solicite organizaţiilor umanitare din ţară şi din străinătate ajutoare şi să acorde, în funcţie de posibilităţi, sprijin umanitar persoanelor nevoiaşe din Bucovina cât și din afara granițelor;

- susţină iniţiativa membrilor săi în domeniul activităţilor economice private;

- acceseze programe internaționale din domenii: cultură, invățământ, știință, economie, educaţie, tineret, vârstnici, minorităţi, consumatori de bunuri și servicii, infrastructura, turism, servicii, persoane cu deficiențe sau handicap, etc;

- susţină participarea organizaţiilor sale componente şi a membrilor săi la proiecte naţionale şi internaţionale din diferite domenii;

- acţioneze, sprijine şi să asigure condiţiile necesare exercitării dreptului la cultură, tradiții, religie, sănătate și mediul de afaceri;

- colaboreze cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură pentru studierea şi cercetarea în domeniul istoriei, particularităţilor limbii, culturii materiale şi spirituale a bucovinenilor de diferite naționalități din Bucovina cât și din diaspora;

- încurajeze şi să susţină elaborarea şi editarea unor lucrări în domeniile amintite „Tezaurul lingvistic bucovinean”, și alte lucrări, de către oamenii de ştiinţă din rândul bucovinenilor;

- organizeze întruniri, simpozioane, consfătuiri şi colocvii, conferinţe de presă, manifestări culturale, expoziţii, excursii, festivaluri, lansări de carte ş.a.

- asigure condiţii pentru participarea delegaţilor săi la diverse întruniri internaţionale;

- sprijine diferite proiecte și programe cu privire la persoanele de vârsta a III-a, cât și a celor cu handicap, pentru îmbunătăţirea condițiilor de viață și o îmbătrânire mai ușoară;

- desfăşoare activităţi în mass-media, internet, să colaboreze cu presa scrisă şi audiovizuală cu scopul de a reflecta viaţa bucovinenilor de pretutindeni, de a populariza cultura, istoria şi tradiţiile ei şi de a ridica prestigiul țărilor în care conviețuiesc bucovinenii;

- acţioneze pentru cunoaşterea reciprocă şi întărirea bunei colaborări între țările în care conviețuiesc bucovinenii;

- organizeze, în colaborare cu instituţiile şi organismele competente, activități educative de formare profesională şi competenţe cu eliberare de certificate și diplome cu recunoaștere națională și internațională potrivit normelor în vigoare;

- alcătuiască baza de date cu toți bucovinenii din lume;

- stabilească parteneriate și alte forme de organizare cu alte asociații, fundații și instituții guvernamentale;

- organizeze activități complementare cum ar fi: mese rotunde, colocvii, simpozioane, seminarii, conferințe, spectacole, concursuri și alte activități asemănătoare, chiar dacă nu sunt detaliate aici;

- prin acțiunile pe care le întreprinde să ofere sprijin necesar persoanelor cu handicap;

-prin demersurile sale să sprijine persoanele care au avut probleme din cauza calamităților naturale;

- organizeze colocvii, ședințe pe diferite teme legate de prevenirea calamităților căt și modul de salvare în caz că se abat diferite calamități prin organizarea de cursuri de pregătire a salvamarilor;

- promoveze turismul din Bucovina prin diferite proiecte naționale și internaționale;

- acorde sprijin total membrilor săi pentru îndeplinirea atribuțiilor care derivă din alte calități ale lor cum ar fi: părinte, educator, tutore, angajat, pensionar etc.

- susțină organizarea oricăror forme de învățământ formal;

- încheie parteneriate și afilieri cu organizații similare care promovează o cauză dreaptă a omenirii.

 

Comentarii:

Intra in cont si fii primul care posteaza un comentariu.

 


 

Doneaza bani

Doneaza obiecte

Are nevoie de: camera video, scaune, pc, imprimanta,

 

Evenimente comunitate: